All time high i NICS

NICS (Norwegian Interbank Clearing System) setter stadig nye rekorder. Fredag 15. desember passerte årets volum fjorårets volum både i antall transaksjoner og omsetningsvolum. Nesten 75 billioner kroner i omsetningsvolum formidles.

Betalingsformidling
Interoperabilitet
Teknologi
Sikkerhet

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap. Vår fremste oppgave er å sikre og styrke en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge.