Forbedret eFaktura

Bankene er godt i gang med å tilrettelegge for ny funksjonalitet i eFaktura tjenesten. Den nye funksjonaliteten gir eFaktura utstedere mulighet for enkelt å øke andelen eFakturaer som sendes til eFaktura…

Betalingsformidling
Interoperabilitet
Teknologi
Sikkerhet

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap. Vår fremste oppgave er å sikre og styrke en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge.