Bits overtar NICS konsesjonen

Konsesjonen for NICS overføres fra NICS Operatørkontor til Bits AS fra og med mandag 11. september 2017. Impliserte parter har allerede fått brev med informasjon om overføringen   Krever endringen aksjon…

Betalingsformidling
Interoperabilitet
Teknologi
Sikkerhet

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap. Vår fremste oppgave er å sikre og styrke en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge.