Bits oppretter «Senter for Anti-hvitvasking»

Finansnæringen ser mulige effektiviseringsgevinster ved bedre koordinering og informasjonsdeling innenfor næringens og sentrale myndighetsaktørers samlede innsats mot hvitvasking og terrorfinansiering. Derfor opprettes det nå et senter for anti-hvitvasking i regi av…

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap.

Vår fremste oppgave er å styrke og sikre det samfunnsmessige, allmennyttige formål å opprettholde en effektiv betalingsformidling og interoperabel betalingsinfrastruktur i Norge.