Bits søker leder for vår prosjektavdeling

Vi søker en leder for vår prosjektavdeling. Personen vil få prosjektansvar for utvalgte prosjekter, delta i oppstart av prosjekter og styre porteføljen. Arbeidet utføres i stor grad i et tett samarbeide…

Betalingsformidling
Interoperabilitet
Teknologi
Sikkerhet

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap. Vår fremste oppgave er å sikre og styrke en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge.