eFaktura 20 år idag!

I dag fyller eFaktura 20 år. eFaktura ble utviklet av bankene i Norge som en felles infrastrukturtjeneste i samarbeide med daværende BBS. Etter en litt treg oppstart de første årene er…

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap.

Vår fremste oppgave er å styrke og sikre det samfunnsmessige, allmennyttige formål å opprettholde en effektiv betalingsformidling og interoperabel betalingsinfrastruktur i Norge.