Ledig stilling i Bits

DSOP er et av Norges største og viktigste digitaliseringsprosjekter, som gir samfunnet store besparelser. I programmet samarbeider finansnæringen med offentlige etater om å effektivisere manuelle prosesser gjennom etablering av nye digitale…

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap.

Vår fremste oppgave er å styrke og sikre det samfunnsmessige, allmennyttige formål å opprettholde en effektiv betalingsformidling og interoperabel betalingsinfrastruktur i Norge.