Status for PSD2 implementering

Den 13. januar 2018 ble EUs reviderte betalingsdirektiv PSD2 iverksatt i EU. PSD2 åpner opp for at tredjeparter kan benytte bankenes kontoer og betalingsinfrastruktur, og på denne måten skape nye og…

Betalingsformidling
Interoperabilitet
Teknologi
Sikkerhet

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap. Vår fremste oppgave er å sikre og styrke en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge.