Bits støtter TV-aksjonen 2021

Bits AS– banknæringens felles infrastrukturselskap – er bygget på det tidligere Bankenes Standardiseringskontor, og fra den tiden ble nettadressen www.bsk.no benyttet. Dette er en adresse som ikke benyttes i dag og…

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap.

Vår fremste oppgave er å styrke og sikre det samfunnsmessige, allmennyttige formål å opprettholde en effektiv betalingsformidling og interoperabel betalingsinfrastruktur i Norge.