Kompensasjonsordningen for næringslivet

Informasjonsbehovet om kompensasjonsordningen for næringslivet er stort. For å dekke noe av informasjonsbehovet ble den offisielle nettsiden om kompensasjonsordningen åpnet 8.april 2020. Offisiell nettside: www.kompensasjonsordning.no   Mer informasjon kan leses i…

Betalingsformidling
Interoperabilitet
Teknologi
Sikkerhet

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap. Vår fremste oppgave er å sikre og styrke en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge.